• Digitale Kranten Nederland (DKN) is de uitgever van De Zwartewaterkrant, De Brederwiedekrant en De Diek en brengt via een duidelijke, herkenbare opmaak iedere dag nieuws en informatie, aangepast aan de dag en het tijdstip. Achter deze snelle en interactieve nieuwsvoorziening zit een redactioneel team van medewerkers en fotografen, die werken en wonen in deze regio en daar dus uitstekend de weg weten.

  Onze merken en journalistieke relevantie vormen het hart van ons bedrijf. Het is vooral de combinatie van merk/inhoud/meerwaarde op de zich in hoog tempo veranderende wereld. De lezer maakt bewuste en zeer gerichte keuzes ten aanzien van wat hij of zij wel en niet wil lezen. De netwerkmaatschappij waarin wij leven verandert en verandert steeds sneller alle aspecten van de nieuwswereld. Dat laatste vereist dat je radicaal anders naar nieuws gaat kijken. Innoveren en experimenteren. Welkom bij Digitale Kranten Nederland!

  Ook een uitgave van een eigen digitale krant in uw gemeente? Neem vrijblijvend contact op met onze media-adviseur, R (Ronald) JP De Vreede.

  T. +31 (0)38 88 88 854
  M. +31 (0)6 2004 5000

 • Digitale Kranten

  Nieuwstraat 30, 8061 GR Hasselt
  Tel: +31 (0)38 88 88 854 | +31 (0)6 2004 5000
  Email:info@digitalekranten.nl

 • Digitale Kranten

  Beste lezer(s),

  Digitale Kranten Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (8061 GR) HASSELT (OV) aan de Nieuwstraat 30, (hierna: 'Digitale Kranten Nederland', ook wel genoemd: 'DKN') is uitgever van onder meer De Zwartewaterkrant, De Brederwiedekrant en De Diek. Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepassing op alle websites van DKN. Met het bezoeken of gebruiken van de DKN-websites stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk met deze gebruiksvoorwaarden in.

  Gewijzigde gebruiksvoorwaarden
  DKN heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Op het moment van publicatie zijn de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van toepassing. DKN adviseert u de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

  Privacy-, en cookieverklaring en disclaimer
  DKN gaat zorgvuldig om met gegevens van lezers en gebruikers van haar (interactieve) producten, diensten én klanten. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl. In deze privacyverklaring tonen wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze en met welk doel dit gebeurt en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. Daarnaast geven wij inzicht in de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, privacy-, en cookieverklaring en disclaimer op deze website, waarin de rechten en plichten beschreven staan van alle betrokken partijen.

  Doeleinden van gebruik
  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl én DigitaleKranten.nl in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en/of DigitaleKranten.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor: de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de websites, haar relaties en haar medewerkers. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

  Verstrekking aan derden
  Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

  De verantwoordelijke (degene die het doel en/of de middelen voor de verwerking vaststelt) voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Digitale Kranten Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (8061 GR) HASSELT (OV) aan de Nieuwstraat 30, (hierna: ‘Digitale Kranten Nederland, ook wel genoemd: 'DKN’).

  Links naar andere websites
  Op Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken.

  Plaatsen van reacties
  Voor het plaatsen van reacties op de websites van DKN gelden de volgende belangrijkste regels voor een goed gesprek: Reageer altijd met respect (discrimineer en kwets niet!) en met inhoudelijke argumenten; schrijf in goed en begrijpelijk Nederlands; plaats geen reclame-uitingen en noem geen privégegevens van derden. DKN heeft het recht reacties die in strijd zijn met deze spelregels zonder enige uitleg te weigeren, schrappen of volledig te verwijderen.

  Aansprakelijkheid reacties
  DKN is op geen enkele manier aansprakelijk voor (de inhoud van) geplaatste reacties. De aansprakelijkheid en eventueel uit (de inhoud van) geplaatste reacties voortkomende schade, boetes en kosten zijn volledig voor de reageerder. DKN en aan haar gelieerde partners zijn dus volledig gevrijwaard van aanspraken die derden op een geplaatste reactie (denken te) maken.

  Onvoorwaardelijke licentie
  Bij het plaatsen van content op de websites van DKN geeft u DKN en aan haar gelieerde partners een onvoorwaardelijke en eeuwigdurende licentie om (delen van) deze content – op welke wijze, in welke vorm en via welk medium dan ook – (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of exploiteren.

  Rechthebbende van te plaatsen content
  Als u geen rechthebbende van de te plaatsen content bent, moet u voor inzending altijd toestemming hebben van degene die dat wel is. Ook moet u de naam van de rechthebbende vermelden als deze dat wenst. Als u ook beeldmateriaal inzendt, moet u vooraf altijd toestemming hebben van de auteur en de eventueel geportretteerde(n).

  Privacy en cookies
  Onze privacy- en cookieverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is dus van toepassing op het gebruik van alle websites van DKN.

  Cookieverklaring
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bij het bezoeken van deze website zullen zonder je toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld, tenzij je deze zelf, doelbewust, aan ons hebt verstrekt. U kunt dus onze website anoniem bezoeken. Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en/of DigitaleKranten.nl maakt op hun website geen gebruik van analytische, technische of tracking cookies. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

  Overig / onvoorziene cookies
  Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat DKN niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen (bijvoorbeeld diensten en plugins van diverse Social Media Kanalen) worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

  Gegevensbeveiliging
  Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via: privacy@digitalekranten.nl

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@digitalekranten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Disclaimer
  De vorm en inhoud van Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Indien onderdelen van deze websites niet werken of de gegevens op deze site onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is DKN hiervoor niet aansprakelijk. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie. Daarnaast treft u op deze website van Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat DKN deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke en wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

  Wijzigingen
  De tekst van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet-, en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

  Vragen
  Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze e-mailen naar privacy@digitalekranten.nl of sturen naar Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en/of DigitaleKranten.nl, Nieuwstraat 30, 8061 GR HASSELT (OV).

  Hasselt, april 2018